Naposledy aktualizováno: 05.12.2023 16:07:24
Na úvodní stranu

Místní knihovna

 OBRÁZEK : small_kniha8_gif.jpg

Vánoční besídka v knihovně 2019

Knihovna uspořádala 20.prosince vánoční besídku pro děti. Pro děti byl připraven punč, moučník a některé děti také přinesly maminčino vánoční cukroví. Vánoční besídka byla takovou pomyslnou tečkou za činností knihovny v roce 2019.

 

Beseda v knihovně pro seniory

Na programu této besedy bylo posezení nad kronikou obce se současnou kronikářkou Simonou Jelenkovou. Kroniku jsme procházeli od roku 1970, kdy po deseti letech odmlčení se do psaní kroniky pustil ředitel místní školy pan Plotz.

 

Vánoční tvoření

Děti ze školní družiny v doprovodu paní vychovatelky navštívily knihovnu 12. prosince. Na progrmu bylo vánoční tvoření. S dětmi jsme si vyrobili nástěnné adventní hodiny.

 

Divadelní kroužek

Děti z divadelního kroužku s " Andělskou pohádkou" vystupovaly 22. listopdu na sezení pro seniory, 7. prosince vystupovaly na vánočních trzích, 22. prosince v místním kostele.

 

Průvod svatého Martina

Již po páté se uskutečnil Svatomartinský průvod, a to díky dětem z místní školní družiny pod taktovkou paní vychovatelky a paní knihovnice . Jedenáctý listopad, tedy svátek sv. Martina tentokrát vyšel na pondělí. V čele průvodu kráčel „sv. Martin“ v symbolickém červeném plášti a s bílým koněm, nechyběla ani svatomartinská husa, další ze symbolů tohoto svátku.
Ostatní děti se opět zahalily do bílých plášťů a po vzoru světce rozdávaly kolemjdoucím svatomartinské koláčky. Celý průvod pak provázely veselé svatomartinské písničky, básničky či pranostiky. Snad se ani v příštích letech nenechají děti odradit a budou dál pokračovat
v zachování této tradice.

Helloween tvoření s dětmi ze školní družiny

Děti ze školní družiny v doprovodu paní vychovatelky navštívily knihovnu 1.listopadu 2019. Věnovali jsme se helloweenskému tvoření. Děti si z proužků barevných papírů vyrobily strášáky na stěnu do svých pokojíčků.

 

Beseda se seniory v knihovně

V pondělí 14. října se v naší knihovně uskutečnila beseda pro seniory o životě a díle spisovatelky Věry Fojtové. Spisovatelka své dětství a mládí prožila v nedaleké obci Novosedly, poté se přestěhovala do Brna, kde pracovala a vychovala dvě děti. V důchodovém věku se opět vrátila do své rodné obce. Paní Fojtová je autorkou detektivních a historických románů. Do své tvorby vkládá velmi citová, složitá a silná témata. Má velmi dobrou paměť a hodně ji ovlivnila padesátá léta, ve kterých vyrůstala. Do naší besedy jsem si připravila knihy, do kterých paní Fojtová vkládá sama sebe. Jsou to knihy velmi čtivé, knihy, které nutí čtenáře k zamyšlení. Jednalo se o následující romány: „Tanec v kopřivách“, „Odpusť nám jejich viny“, „Zemřeš – li dřív než já“ a „Neviditelná zranění“.
Beseda byla velmi příjemná, protože účastníci se aktivně zapojovali do rozboru každé knihy. Bylo to hodně dáno tím, že dobu, kterou spisovatelka popisuje v některých románech prožili na vlastní kůži, o to jejich vyprávění bylo poutavější.

 

Podzimní tvoření s dětmi ze školní družiny

Děti ze školní družiny v doprovodu paní vychovatelky navštívily knihovnu 11.října 2019. Věnovali jsme se podzimnímu tvoření. Rozhodli jsme se, že si vyrobíme draka, který je symbolem podzimu.

 

Zahájení činnosti divadelního kroužku

Divadelní kroužek zahájil svou činnost 3.října 2019. každý čtvrtek se děti scházely v místní knihovně.

Připravovali jsme divadelní vystoupení pro seniory, na vánoční rozsvěcování stromu a také vystoupení v místním kostele.

 

Návštěva žáků základní školy v knihovně

Ve středu 18. září navštívili žáci naší školy, v doprovodu paní vychovatelky Lenky Žaludkové, knihovnu. Zde je přivítala paní knihovnice. Děti se dozvěděly, co je to knihovna, k čemu slouží a kde je umístěno dětské oddělení.

Paní knihovnice seznámila děti s knihou od Ladislava Špačka „Dědečku už chodím do školy“ (kniha získala ocenění český bestseller za rok 2016 v kategorii pro děti a mládež). Příběhy v knize jsou poutavé, zajímavé a poučné, proto jsme si s dětmi několik z nich přečetli. Po každém příběhu jsme si společně povídali na dané téma.

„První den ve škole“

Děti se samy rozpovídaly, jak ony prožívaly první den ve škole a kdo je do školy v tento slavnostní den doprovázel.

„Tři kamarádky“

Povídali jsme si o tom, že si kamarádi mají pomáhat, a to nezištně. „Co to je nezištně?“ ptaly se děti. Vše jsme si vysvětlili.

„Cizí člověk“

Tento příběh byl pro děti obzvlášť poučný. Po přečtení jsme si řekli, že děti nesmí s cizími lidmi nikam chodit, že musí být nablízku svým rodičům nebo paní učitelkám, které je mají na starosti.

„V nemocnici!

V tomto příběhu, bylo obsaženo úplně všechno o chování dětí v době přestávek ve škole. Nebezpečné honění po třídě, spadené židle, a nakonec někdy i úraz, který si opravdu nikdo nepřeje. Ale i tohle se někdy ve škole stává, jak potvrdily samy děti a rozpovídaly se o jejich chování v době přestávek.

 

Už umím číst, už umím psát

Tradiční setkání prvňáčků ke konci školního roku v knihovně. Prňáčci se nejprve zapíší do pamětní knihy, obdrží pamětní listy a průkazy do knihovny, které mají předplacené na jeden rok. Potom je pro prvňáčky připravena zábava formou kvízů, doplňovaček a soutěží. Každý prvňáček obdrží phádkovou knihu s věnováním od paní učitelky a starostky naší obce, aby měl krásnou vzpomínku na tuto slavnostní akci.

 

Den otců

Na třetí neděli v červnu připadá Den otců. Oslavování táty zavedla Američanka Sonora Smart Doddová, která tímto činem chtěla dát hold svému ovdovělému otci. Ten pečoval o ni a další čtyři sourozence. V České republice nemá velkou tradici. Myslím si, že tátové jsou důležitou součástí rodiny a výbornými kamarády pro své děti . A že si zaslouží svůj svátek. Proto jsem se sešla v pátek 14. června v knihovně s dětmi ze školní družiny a paní vychovatelkou. Chtěli jsme vyrobit něco pěkného pro všechny tatínky. Rozhodli jsme se, že vyrobíme dekoraci, která zkrášlí plot u Obecního úřadu a udělá radost tatínkům. Jedna holčička řekla o svém tatínkovi: „ Kdybych tě neměla, musela bych si tě vymyslet. Jsi víc, než můj otec: Jsi můj milovaný tatínek!

 

Pohádková šipkovaná

V pátek 7. června se děti s maminkami a děti ze školní družiny s paní vychovatelkou sešly na pohádkové šipkované. Začínali jsme na začátku cyklostezky směrem k Brodu nad Dyjí a pokračovali k fotbalovému hřišti. Cestou jsme plnili pohádkové úkoly, např. přebírali hrách a čočku jako
Popelka, dokázali jsme si, že máme sílu jako babka a dědek při vytahování velké řepy, nosili jsme lžící vodu do hrníčku, tak jako slepička, která donesla v zobáčku vodu kohoutkovi, pro Krakonoše jsme nakreslili krásnou zahrádku. To byla jen část úkolů, které děti plnily na pohádkové stezce.
Šipkovanou jsme zakončili opékáním špekáčků u fotbalového hřiště. Bylo to symbolické zakončení kroužku „Tvoření pro maminky s dětmi“, které místní knihovna připravovala pro děti ze školní družiny a pro děti s maminkami.

 

Den matek

Každý rok se s dětmi z družiny a paní vychovatelkou setkáváme před svátkem maminek v knihovně, abychom vyrobili pro maminky pěkný dárek. Tentokrát jsme vyráběli košíček plný barevných kytiček. K práci děti musely využít svou fantazii, aby jejich maminka měla krásný, ale i originální
a jedinečný dáreček. Doufám, že kytičkový košíček udělal každé obdarované mamince velkou radost. Děti se moc snažily a vložily do svých výrobků kus svého srdíčka.

 

Dětský karneval

Letošní se konal  se konal na konci března. Sál opět zaplnily princezny, superhrdinové i zvířátka v podobě berušky, pejska nebo kuřátka. Pro všechny děti i jejich rodiče byla připravena spousta muziky, tanečků i soutěží. Nechybělo ani výtvarné tvoření, kde si děti mohly vyrobit karnevalovou škrabošku z papíru. Hosté ani tentokrát neodešli s prázdnou. Kromě veselých tvářiček plných úsměvů těch nejmenších, si domů odnesli i balíčky plné dobrot a také tašku naplněnou ponzorskými
dárečky.

 

Velikonoční zdobení

I když tomu počasí neodpovídalo, svátky jara, nebo-li Velikonoce, jsou tady, a proto Místní knihovna uspořádala svou již tradiční akci Velikonoční zdobení. To se letos uskutečnilo v sobotu 13. dubna.
Opět byl před budovou OÚ Pasohlávky umístěn strom, který mohly všechny děti ozdobit alovanými
vajíčky nebo jen pentličkami. Celý program se však kvůli chladnému počasí přesunul do kulturního domu. Tady s písničkou nebo s básničkou vystoupili nejen školáci, ale i ti nejmenší.
Za svá vystoupení byli všichni odměněni sladkým balíčkem. Připraven byl i výtvarný koutek.

 

Vynášení Morany

Staročeský zvyk vítání jara, stal v naší vesnici již zavedenou tradicí, na kterou se těší zejména děti ze školní družiny. Již pátý ročník této akce se uskutečnil ve středu 20. března 2019.Celý průvod vyšel od budovy místní školky za doprovodu veselých jarních písniček, básniček a říkadel dorazil k přístavišti, kde tradičně probehl celý „rituál“ vítání jara. Paní Zima se opět s dětmi i přihlížejícími hosty rozloučila a předala žezlo paní Jara. Poté nastal okamžik zapálení vyrobené fi gurky Morany, což je chvíle, na kterou se asi nejvíc těší všechny děti, zejména pak chlapci. Morana byla obětována, žezlo jaru předáno a teď můžeme jen čekat, zda si jaro vládu už trvale udrží, nebo nás ještě překvapí i občasné mrazíky a chladné počasí.

 

Březen měsíc čtenářů 

Jako každoročně v tomto období do knihovny zavítají žáci základní školy a děti mateřské školy. Povídáme si o knihovně, knihách, čteme z pohádkových knížek a nakonec vše zakončíme prohlídkou knihovny a knížek.

 

Masopustní tvoření 

V únoru se sešly děti ze školní družiny s paní vychovatelkou v knihovně. Nejprve jsme si povídali o tom co je to masopust, že se jedná o tří denní lidový svátek, představuje období hodování a veselí a o zábavu v maskách. Potom jsme se s radostí pustili do tvoření.

 

Taneční vystoupení

Děti ze školní družiny pod vedením paní knihovnice a vychovatelky nacvičily " Tanec džentlmenů." S tímto tancem děti vystoupily na mysliveckém plese. Sklidily od přítomných diváků ohromující potlesk a pochvalu.

 

Tvoření s maminkami a dětmi

Každý čtvrtek se děti  s maminkami setkávejí v knihovně, kde probíhá tvoření, které je vždy tématicky zaměřené. Fotečky z tvoření jsou uveřejněny na webových stránkách obce " Haló Pasohlávky."

 

Vánoční besídka v roce 2018

 

I tento rok jsme si s dětmi uspořádali krásnou vánoční besídku v knihovně. Nechybělo sladké občerstvení, skvělá zábava, rozzářené a spokojené tváře dětí. Celý program si děti připravily sami. Jedno z dětí si připravilo pro všechny přítomné překvapení – hru na klávesy ( jen podotknu chlapec je samouk ), skladby byly nádherné. Na konci našeho setkání jsme si popřáli všichni krásné svátky a do nového roku 2019 mnoho úspěchů ve škole.

 

 

Vánoční tvoření a čtení s dětmi z družiny

 

V prosinci se děti ze školní družiny sešly v knihovně na vánoční tvoření. Vyráběli jsme z papíru vánoční věnec. Práce byla celkem náročná pro prvňáčky a druháčky. Paní knihovnice a paní vychovatelka se staršími dětmi všem mladším dětem moc a moc pomáhala a vše dobře dopadlo. Nakonec jsme si přečetli krásnou vánoční pohádku a naši návštěvu jsme zakončili sladkou tečkou.

 

Nakonec dorazil i Mikuláš s Andělem

 

V sobotu prvního prosince se konal již devátý ročník Vánočního jarmarku, který je spojen s rozsvěcováním obecního vánočního stromu. Kulturní program zajistila Místní knihovna, stejně jako místní mateřská a základní škola. Paní knihovnice s dětmi nacvičila a zahrála pohádku O  dvanácti měsíčcích. Školkáčci i  školáci vystoupili s  pásmem vánočních básniček a písniček. Školáci, kteří navštěvují školní družinu doplnili své představení o taneček s židličkami a cilidry, který pod vedením paní knihovnice paní vychovatelky si připravili.

 

Posezení důchodců

 

Každoroční přátelské posezení s  našimi důchodci se letos konalo v  pátek šestadvacátého října v  kulturním domě v  Pasohlávkách. Hned v  úvodu se představily děti z  naší základní školy, které se pod vedením paní vychovatelky a paní knihovnice naučily zábavný kostýmovaný taneček. Představení se všem přítomným velmi líbilo a děti tak svým vystoupením zpestřily jeden obyčejný páteční podvečer našich prarodičů. 

 

Svatomartinský průvod

 

Jedenáctý listopad je neodmyslitelně spojen se svátkem sv. Martina a v naší obci i s tradicí Svatomartinského průvodu, který se letos konal již počtvrté. Tentokrát tato akce vyšla na neděli, a proto hlavně děti očekávaly, že bude účast v průvodu vyšší než v minulých letech, kdy se průvod konal ve všední dny. Snad to bylo méně příznivým počasím, že se do průvod u připojilo jen pár jedinců, kteří si s dětmi udělali aspoň procházku po vesnici. Pod taktovkou paní knihovnice a jejích dvou pomocnic, Jany a Marii, provedly průvod téměř všemi ulicemi naší obce. Účastníci také lákali ostatní spoluobčany ven z  domovů veselými svatomartinskými písničkami a pranostikami. Dokonce byli vybaveni i malým reproduktorem, aby tolik nenamáhali hlasivky.

 

Podzimní tvoření a čtení v knihovně

 

 Žádné jiné roční období se neumí vyšňořit tak jako podzim. Stačí nahlédnout do větví ověnčených barevnými plody, z nichž mnohé soupeří s krásou podzimního listí. Proto jsme se v říjnu sešli v knihovně s  paní vychovatelkou a dětmi ze školní družiny, abychom si krásu podzimu připomněly „Podzimním tvořením“. Vyráběli jsme z papíru a krásných červených šípků ježky, protože podzim patří ježkům. V  tomto období se ježci připravují na přezimování a proto se musí dostatečně vykrmit. To všechno děti věděly. To by jsme nesměli být v knihovně, abychom si nepřečetli pěknou knížku. Vybrala jsem ke čtení pohádku o krtkovi, ježkovi, žabce, myšce a zajíčkovi. Kniha se jmenuje „Krtek kamarád“. Setkání s  dětmi bylo příjemné už teď se těším na setkání v knihovně s vánoční tématikou. 

 

 Už umím číst, už umím psát

 

Rok uběhl jako voda a v knihovně paní knihovnice přivítala nové prvňáčky, kteří během školního roku za vydatné pomoci paní učitelky získali spoustu nových vědomostí. Za vynaložené úsilí patří dětem velká pochvala. Do pamětní knihy byl zapsán školní rok 2017/2018 - jméno třídní učitelky a jména prvňáčků • třídní učitelka Petra Ženíšková • žák Robin Kašpárek • žák Jiří Malik • žákyně Nikola Neumannová • žák Martin Urban. Nejprve se děti zapsaly do pamětní knihy. Poté jim byly předány pamětní listy se čtenářským průkazem do knihovny předplaceným na jeden rok. Nejlepším čtenářem roku 2017/2018 se stal Martin Urban, který obdržel pěknou knihu. Všichni prvňáčci i druháčci za svou práci ve škole obdrželi krásné dárky na památku. Pro děti byly připraveny kvízy, soutěže, skládačky z písmen apod. Vše bylo zaměřeno na zvířátka ze statku. A to bychom nesměli být v knihovně, aby jsme si na závěr nepřečetli nějakou pěknou pohádku. Děti četli z pohádkové knihy „ Příběhy ze statku“. Každý žáček přečetl z této knihy malý úryvek. Na závěr našeho setkání, paní knihovnice popřála dětem i paní učitelce krásné sluníčkové prázdniny. Poděkování za finanční dar na tuto akci patří obci Pasohlávky. 

 

Tvořivá dílnička s dětmi ze školní družiny

 

Děti ze školní družiny přišly s nápadem na tvoření, a proto jsme se všichni i s paní vychovatelkou sešli v polovině června v místní knihovně. Jaký nápad děti měly? Chtěly pro svou paní učitelku vyrobit dárek, který by ji potěšil na závěr školního roku. A o jaký dárek šlo? O velkou kytici z krepového papíru. Nápad byl úžasný. Děti se v knihovně pustily okamžitě do práce. Na obyčejných špejlích vykvetly květiny, které hýřily různými barvami. Z jednotlivých kytek jsme uvázali krásnou kytici, zabalili ji do ozdobného papíru a ovázali mašlí. Na závěr bych chtěla podotknout, že tuto krásu vytvořili samí chlapci. Přitom se říká, že kluci se při tvoření nudí, ale pokud jde dárek pro jejich paní učitelku tak toto rčení jistě neplatí. 

 

Dětský karneval

 

 Děti v kostýmech rozličných zvířat, pirátů, akčních hrdinů, princezen a dalších pohádkových postav, zaplnily v neděli 8. dubna kulturní sál. Konal se zde totiž dětský karneval. Spokojenost, smích a šťastné úsměvy dětí jsou největší odměnou nejen pro rodiče, ale i pro organizátory této akce. Paní knihovnice a paní vychovatelka, začaly s úsměvem spřádat plány, jak by se nejrůznějšími pohybovými hrami, soutěžemi a trochou tance trefily do vkusu dětské drobotiny. Řekly si: „Musíme děti zabavit, aby se karnevalové radovánky nezúžily jen do klouzání a běhání po parketu.“ Důležitá je také veselá výzdoba. Děti ze školní družiny s paní vychovatelkou a paní knihovnicí vyráběly spoustu pestrobarevných dekorací a v  pátek před karnevalem se všichni vydali vyzdobit sál. Každý „malý návštěvník“ dostal na začátku karnevalu balíček plný pamlsků (pitíčko, ovocnou kapsičku, croissant, oreo sušenky). Vše bylo připraveno a karneval mohl být v neděli zahájen.

 

Velikonoční zdobení

 

Jedním z hlavních symbolů jara jsou Velikonoce. Je to čas, kdy vše rozkvétá, zbarvuje se a zdobí tak nejen jednotlivé domácnosti, ale i naši obec. Tomuto jarnímu zdobení již čtvrtým rokem pomáhá i Místní knihovna společně s dětmi ze školní družiny. Prostranství před obecním úřadem bylo opět ověšeno barevnými vajíčky z papíru a nechyběly ani pentle. Hlavní zdobení pak bylo připraveno na sobotu 24. března, kdy se od 14.00 hod začali scházet rodiče i prarodiče s dětmi. Již tradičně byl přichystán stromek, který mohli všichni přítomní ozdobit nejrůznějšími symboly jara a Velikonoc. Tak jako předchozí rok, i letos měly děti ze školní družiny připravené taneční vystoupení, které mělo velký úspěch u všech přítomných diváků. 

 

Vynášení Morany

 

První jarní den je sice oficiálně jedenadvacátého března, v naší obci se však jaro vítalo už v pondělí dvanáctého března. Tehdy se uskutečnil již čtvrtý ročník tzv. „Pálení Morany“. Tuto akci do naší vsi zavedla paní knihovnice  ve spolupráci s paní vychovatelkou Žaludkovou a dětmi z místní školní družiny. Akce má sloužit jako připomínka starých tradic, kterých je v dnešní době čím dál méně. Morana, Morena, Marzana, Mařena, Smrt, Smrtka nebo Smrtholka – těmito jmény se nazývala slaměná figura, kterou dívky oblékaly do ženských šatů a zdobily ji stuhami nebo kraslicemi, zejména v  bílé a černé barvě. Figura představovala smrt, která byla poté za doprovodu obřadních písní vyprovázena z vesnice, kde byla nakonec vhozena do vody nebo do příkopu. Zde byla buď upálena, nebo zakopána do země. Tento rituál měl symbolizovat rozloučení se zimou a uvítání jara. Také místní děti doprovázely Moranu písničkami a básničkami. V průvodu ani tentokrát nechyběla Paní Jaro, společně s Paní Zimou, která své žezlo Jaru symbolicky předala u vody pod přístavištěm, kde byla letošní Morana upálena a vhozena do vody.

 

Výtvarná dílnička pro děti a maminky

 

Sešli jsme se poprvé v knihovně ve čtvrtek 1. února 2018 v 15.00 hodin v knihovně. První setkání se neslo v duchu zimy. Děti si z papíru vyrobily dekoraci na stěnu. Byli to dva usměvaví tučňáčci. Tvoření se dětem i maminkám líbilo. Setkávání bude pokračovat každý týden ve čtvrtek. Tvoření bude mít vždy motivační podtext.

 

 

 

 

Vánoční besídka v roce 2017

 

Děti které celý rok pracovaly v čtenářsko – literárním kroužku se sešly v knihovně na vánoční besídku. Za jejich práci pro ně byla přichystaná malá odměna. Vánoční punč, zákusek, vánoční kvízy a hry, zpívání vánočních koled a jaká by to byla zábava kdyby chyběl tanec. Předvánoční rej v knihovně se všem moc líbil a na závěr naší besídky jsme si všichni popřáli pěkné Vánoce a rozešli jsme se do svých domovů.

 

Vánoční tvoření

 

Knihovnu v prosinci navštívily děti ze školní družiny s paní vychovatelkou. V knihovně na děti čekaly vánoční kvízy, čtení z knihy ADVENTNÍ ČAS od Dagmar Šottnerové, kde se děti seznámily s vánočními zvyky, obyčeji a  pohádkami. Došlo také na vánoční tvoření, na závěr sladká tečka pro všechny děti.

 

Vánoční jarmark

 

Příchod adventu a  vánoční atmosféry je v  naší obci již tradičně reprezentován pořádáním Vánočního jarmarku, spojeným s rozsvícením obecního stromu. Letošní akce se konala v sobotu 2. prosince 2017, opět v prostoru u kulturního domu. Tradiční součástí jarmarku byl kulturní program. Na  pódiu pod vánočním stromem. Nejdříve se všem představily děti ze Čtenářsko – literárního kroužku místní knihovny. Děti si připravily poučnou pohádku o  neposlušných ovečkách . Nakonec se všem představily i děti z místní mateřské a základní školy, které odrecitovaly vánoční básničky, zazpívaly koledy a zatančily připravený taneček. 

 

Posezení s důchodci

 

V  pátek 24. listopadu 2017 místní obecní úřad uspořádal podvečerní přátelské posezení pro seniory v  příjemné atmosféře v  sále kulturního domu. Přítomné uvítala starostka obce, pan í Martina Dominová. Pak následoval kulturní program, ve  kterém vystoupily děti ze čtenářského kroužku místní knihovny s krásnou pohádkou a děti ze školní družiny  tanečkem. Děti se velmi snažily. Jejich vystoupení se jim povedla.

 

Svatý Martin

 

Sv. Martin slaví svůj svátek 11. listopadu. V  naší obci začíná být toto datum spojováno i se začínající tradicí svatomartinského průvodu, který se u nás konal už potřetí. Pověst praví, že Martin Tourský se narodil v roce 316 jako syn pohanského římského důstojníka. V  patnácti letech byl proti své vůli přijat k  císařskému jezdectvu. Dle legendy jedné chladné noci potkal nahého žebráka, kterého obdaroval polovinou svého pláště. Následující noci se mu zjevil Kristus, oděný právě v  jeho plášti. Díky této události se dal pokřtít a od té doby je vzýván jako ochránce proti chudobě. Většinu svého života prožil jako mnich i poté, co byl jmenován biskupem. Svatý Martin je považován za  patrona vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů. Pro mnohé z nás je však známější pranostika, že svatý Martin přijíždí na bílém koni, což v nás evokuje příchod sněhu a zimy. Sobotní teploty sice příchodu „paní Zimy“ nasvědčovaly, ale sněhu jsme se ani letos nedočkali. I přesto se však děti z místní družiny ve spolupráci s místní knihovnou nenechaly počasím odradit a v čele s Martinem na bílém koni se vydaly do ulic naší obce, aby všechny, koho potkají, obdarovaly makovým, ořechovým či tvarohovým koláčkem. K  tomu jim ještě zazpívaly svatomartinské písně a  přednesly svatomartinské pranostiky. Děti se na letošní průvod těšily mnohem víc než v minulém roce. Důvodem byl především fakt, že letošní sváteční den připadl na  sobotu, tedy den, kdy má většina lidí volno a je doma. Někteří nemohly samou nedočkavostí ani dospat. Těšily se, jak obdarují všechny obyvatelé obce koláčky a potěší písničkami. 

 

Už umím číst, už umím psát

 

V polovině června přišli do knihovny žáci první a druhé třídy v doprovodu paní učitelky Jany Turečkové. Opět tu byl sváteční den věnovaný prvňáčkům. Prvňáčci se nejprve podepsali do pamětní knihy, která byla založena v roce 2011. Za svou pracovitost během školního roku každé z dětí obdrželo pamětní list, čtenářský průkaz do knihovny na jeden rok zdarma, pohádkovou knihu s věnováním od třídní učitelky a další drobné dárečky. Nejlepším čtenářem školního roku 2016/2017 byl vyhlášen Viktor Doležal. Žáčci, paní knihovnici a  skřítku knihovníčkovi předvedli své dovednosti (ze slabik tvořili slova, do neúplných slov doplňovali písmena apod.) a šlo jim to opravdu skvěle. Na  závěr našeho setkání si děti v  knihovně zasoutěžily. V soutěžní hře na živé PEXESO si děti procvičily paměť a soustředění, hra na ČOKOLÁDU byla nejen mléčně čokoládová, ale i  náročná na  oblékání a  u  hry MUMIE byla velká spotřeba toaletního papíru. Myslím si, že se dětem v knihovně líbilo. Velké poděkování patří Obecnímu úřadu v Pasohlávkách, který na tuto akci poskytl fi nanční příspěvek. 

 

Den maminek v knihovně

I tento rok přišly děti ze školní družiny s paní vychovatelkou do knihovny. Proč? Blížil se nejkrásnější svátek v roce „Den maminek“. Všechny maminky slaví svůj svátek druhou květnovou neděli. Tento svátek se už na počátku minulého století slavil v  západních zemích. Je to vzpomínka jedné americké dcery na svoji maminku, kterou nesmírně milovala, a právě druhou květnovou neděli ji zemřela. V Československu se začal tento svátek slavit v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková – nejstarší dcera prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Ani my jsme na maminky nezapomněli. Každé z dětí pro svou milovanou maminku vyrobilo krásnou dárkovou taštičku. Vložit do ní mohly cokoli. Teď už to záleželo jen a jen na nich. Myslím si, že v každé taštičce bylo krásné přáníčko. Nebo tato básnička?

Dneska je den maminek,

co balily nás do plínek

 a pořád se o nás staraly,

jak jsme my vyrůstaly,

teď jim to můžeme oplatit

a přáníčkem je potěšit.

Tohle je jenom pro tebe,

 

 maminko, jsi modré z nebe. 

 

Velikonoční zdobení

 

Jedním z hlavních symbolů jara jsou Velikonoce. Je to čas, kdy vše rozkvétá, zbarvuje se a zdobí tak nejen jednotlivé domácnosti, ale i naši obec. Tomuto jarnímu zdobení již třetím rokem pomáhá i  Místní knihovna společně s dětmi ze školní družiny. Prostranství před obecním úřadem bylo opět ověšeno barevnými vajíčky z papíru a nechyběly ani pentle. Hlavní zdobení pak bylo připraveno na sobotu 8. dubna, kdy se od 13.00 hod začali scházet rodiče i prarodiče s dětmi. Již tradičně byl přichystán stromek, který mohli všichni přítomní ozdobit nejrůznějšími symboly jara a  Velikonoc. Novinkou letošního ročníku bylo vystoupení dětí z  družiny pod vedením paní vychovatelky Lenky Žaludkové. Ty si připravily pásmo básniček i písniček. Své čtenářské umění předvedly i  děti ze Čtenářsko-literárního kroužku, kde si pod vedením paní knihovnice Aleny Kratochvílové připravily pohádku O  neposlušných kůzlátkách. Svá vystoupení pak zakončily společným tanečkem s  PET lahvemi, který sklidil velký úspěch u všech přítomných diváků. 

 

Vítání jara

 

Jedenadvacátého března jsme se konečně dočkali prvního jarního dne. A  protože je potřeba jaro řádně přivítat, proběhl již třetí ročník „pálení Morany“. Tuto akci do  naší vsi zavedla paní knihovnice Kratochvílová ve spolupráci s paní vychovatelkou Žaludkovou a dětmi z  místní školní družiny. Akce má sloužit jako připomínka starých tradic, kterých je v dnešní době čím dál méně. Jedná se o  původně západoslovanský lidový zvyk, který se udržoval v  mnoha evropských zemích již ve 14. století. Morana, Morena, Marzana, Mařena, Smrt, Smrtka nebo Smrtholka – těmito jmény se nazývala slaměná fi gura, kterou dívky oblékaly do ženských šatů a zdobily ji stuhami nebo kraslicemi, zejména v bílé a černé barvě. Figura představovala smrt, která byla poté za  doprovodu obřadních písní vyprovázena z vesnice, kde byla nakonec vhozena do  vody nebo do  příkopu. Zde byla buď upálena, nebo zakopána do  země. Tento rituál měl symbolizovat rozloučení se zimou a uvítání jara. Také místní děti doprovázely Moranu písničkami a  básničkami. V  průvodu tentokrát nechyběla ani skutečná Paní Jaro, společně s  Paní Zimou, která své žezlo Jaru symbolicky předala u  vody pod přístavištěm, kde byla letošní Morana upálena a  vhozena do  vody. Nutno podotknout, že děti Zimu vyprovodily opravdu poctivě, protože rtuť teploměru to odpoledne vyšplhala na příjemných 16 °C.

 

Děti z mateřské školky a žáčci ze základní školy v knihovně

 

Na  začátku března navštívily knihovnu děti z  MŠ i  ZŠ. V  knihovně jsme si povídali o klukovi s papírovou čepičkou „Večerníčkovi“. V  pondělí 6. března navštívili knihovnu žáci ZŠ s paní učitelkou. Nejprve jsme si s dětmi povídali o historii Večerníčka, kdy se Večerníček poprvé objevil na obrazovce, kdo byl autorem kreslené postavičky, výtvarníkem nebo kdo kluka namluvil apod. Potom děti řešily kvízy zaměřené na  pohádky z  Večerníčka. Také došlo na  čtení. Četli jsme si jednu z nejstarších pohádek, která byla ve  večerníčku vysílána „Pohádky ovčí babičky“. Nakonec si děti v  knihovně namalovaly postavičku Večerníčka a vyrobily papírovou čepičku, rázem byla knihovna plná „Večerníčků“. Ve středu 8. března přišly na návštěvu děti z  MŠ s  paní učitelkami. Hned na začátku je čekalo překvapení. Skřítek Knihovníček pro všechny školkáčky vyrobil papírové čepičky, které si děti s radostí nasadily na své hlavičky. Poté jsme si v  knihovně zahráli společně na  schovávanou. V regálech, kde jsou uloženy knihy, se ukrývaly pohádkové postavičky z  Večerníčka např. Křemílek a  Vochomůrka, Malá čarodějnice, Štafl ík a Špagetka aj. Když děti našly jednu z postaviček (např. Malou čarodějnici), čekala je odměna v podobě čtené pohádky o této malé nezbednici. Děti byly moc šikovné, všechny schované postavičky v knihovně našly. Na závěr návštěvy si žáci ze ZŠ i děti z MŠ prohlédli spoustu knížek, ve kterých jsou pohádky z dětského pořadu „Večerníček“. Každá návštěva jednou musí skončit. S  dětmi se rozloučil Večerníček i  paní knihovnice. Děti si z  knihovny odnesly papírové čepičky i sladkou odměnu. 

 

Masopustní pondělí v knihovně

 

Návštěva dětí ze školní družiny byla na  masopustní pondělí. Pod názvem „masopust“ se skrývá celé období od  Tří králů až do  začátku postní doby, hlavně však poslední tři dny, jímž toto období končí. U nás na  Moravě se označuje jako fašank, fašinek, ostatky a někdy i karneval. Takový malý karneval jsme si v knihovně udělali i my s dětmi. Vyrobili jsme si masky na  obličej. Každá maska znázorňovala nějaké zvířátko. Nakonec si děti pomocí gumičky masky připevnily na  obličej a  jejich úkolem bylo pantomimicky znázornit zvířátko, které vyrobily. Nálada v  knihovně byla opravdu karnevalová, všichni jsme se dosytosti „vyblbnuli“. 

 

Svatý Valentýn v knihovně -  návštěva dětí ze školní družiny

 

Návštěva byla 14.února 2017 na Valentýna – svátek všech, kteří mají někoho rádi. Malým dárečkem, valentýnským srdíčkem, nebo přáníčkem dávají najevo svou lásku. Ale kdo byl vlastně sv. Valentýn? Existuje hned několik verzí o  jeho původu i  minulosti. Jedna z  verzí: Valentýn byl knězem v  době císaře Klaudia. Tento panovník budoval velmi silnou armádu. Vojákem se mohl stát jen svobodný muž, proto Klaudius vydal zákon, který zakazoval všechny sňatky. Valentýn byl v té době knězem v  kostele a  mimo to, že věřil v  Boha, věřil také v lásku. Rozhodl se nedodržovat nesmyslný Klaudiův zákon a dál oddával mladé zamilované páry. Jenže jednu noc císařovi vojáci vtrhli do kostela a Valentýna zajali. Klaudius uvrhl Valentýna do  vězení. A  potom se stalo něco velmi zvláštního. U jeho oken a  dveří se začaly shromažďovat dopisy a  drobné dárečky od  těch, kterým pomohl. Dávali mu tím najevo, že věří, stejně jako on, v lásku. A  proto i  my jsme se rozhodli, že na  sv. Valentýna obdarujeme nejmilejšího člověka ve  svém okolí malým dárečkem, který sami vyrobíme.  

 

 

 

 

 

Vánoční besídka

 

      Děti z čtenářsko - literárního kroužku a děti které vystupovaly ve Vánoční pohádce se sešly před vánocemi naposledy v knihovně při vánoční besídce. Knihovnice dětem upekla moučník a připravila vánoční punč, děti si přinesly vánoční cukroví a už se slavilo. Všichni byli vánočně naladěni, atmosfera byla úžasná.

 

                                                                            

                                                                                           Kratochvílová Alena

 

 

 

 

 

 

Vánoční pohádka

 

      Děti z čtenářsko - literárního kroužku a děti ze ZŠ Pohořelice si pod vedením knihovnice připravily překvapení pod vánoční stromeček, který se rozsvěcoval v neděli 6.prosince 2015. Překvapením pro diváky byla ,, Vánoční pohádka ,,.

 

 

 

 

                                                                                     Kratochvílová Alena 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda o zimě, zimních radovánkách s žáky 1. a 2. třídy

 

       Děti ze základní školy Pasohlávky v prosinci navštívily s paní učitelkou knihovnu. S dětmi si paní knihovnice povídala o paní zimě o tom které sporty v zimě mají děti nějraději. Naše beseda se také částečně dotkla vánočních svátků a jejich zvyků a tradic. 

      Na závěr knihovnice četla dětem z knihy od Josefa Lady ,, České Vánoce ,,.

 

 

 

                                                         Kratochvílová Alena              

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční tvoření 2015

 

      Děti ze školní družiny přišly s paní vychovatelkou před vánocemi do knihovny na vánoční tvoření. Vyrobily si do svých dětských pokojíčků krásnou vánoční hvězdu.

 

                                                                              Kratochvílová Alena

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Svatomartinský průvod

 

 

      Knihovnice s dětmi ze školní družiny a paní vychovatelkou obnovily starobylý zvyk ,, Svatomartinský průvod naší obcí ,,. V čele průvodu šel sv. Martin a za ním jeho družina. Děti zpívaly písně o sv. Martinovi a rozdávaly lidem svatomartinské koláčky.

 

 

                                                                                            Kratochvílová Alena

 

 

 

 

 

 

 

Už umím číst, už umím psát

 

 

   V úterý 23.6.2015, přišli navštívit knihovnu žáčci první a druhé třídy v doprovodu paní učitelky Bártové. Byl to po roce opět den, který byl věnován prvňáčkům. Prvňáčci se podepsali do pamětní knihy, kterou knihovna založila v roce 2011. Za své úsilí a pracovitost během školního roku byly prvňáčkům předány pamětní listy, čtenářské průkazy do knihovny, sladkosti a drobné dárečky. Dárečky dostali i druháčci, kteří se této slavnostní chvíle zúčastnili. Nejlepším čtenářem školního roku 2014/2015 byl vyhlášen Grimm Šimon, který obdržel na památku pohádkovou knihu.

     Velké poděkování patří Obecnímu úřadu v Pasohlávkách, který na tuto akci poskytl finanční příspěvek.

 

Prvňáci školního roku 2014/2015

 

Domanský Tomáš

Fiala Jakub

Grimm Šimon

Heroschová Gabriela

Jurdáková Klára

Konečný David

Postalkov Petr

Zelenáková Karolína

 

Nejlepší čtenář školního roku 2014/2015

 

Grimm Šimon

 

Třídní učitelka

 

paní Dagmar Bártová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den otců

 

     V úterý 16.6.2015 děti z družiny i s paní vychovatelkou přišly do knihovny, aby vyrobily dárek pro svého tatínka, protože v neděli 21.6.2015 se slaví " Den otců ." Děti si pro své tatínky vyrobily krásně malované kravaty a pro ostatní tatínky vytvořily krásnou venkovní výzdobu, kterou doplnily ještě i nafukovacími balonky. Výzdoby si určitě všimnul každý tatínek, který šel kolem Obecního úřadu.

 

 

                                                                 Kratochvílová Alena

 

 

 

 

 

Svátek maminek

 

     Pravidelně každý rok se děti z družiny s paní vychovatelkou, vydávají do knihovny, aby vyrobily pěkný dárek pro svou maminku a 10.května na její svátek ji mohly obdarovat. Děti tentokrát vyráběly z papíru, pestrobarevnou kytičku.

     Tento rok si děti vzpoměly i na ostatní maminky a rozhodly se, že pro všechny maminky udělají před Obecním úřadem výzdobu k jejich svátku. Vyrobily papírová srdíčka, která krásně vymalovaly a tím chtěly říct všem maminkám, že všechny děti na světě mají svou maminku ve svém srdíčku.

 

 

                                                                                   Kratochvílová Alena

    

 

 

 

 

 

Velikonoční zdobení

 

 

     Prostranství před Obecním úřadem se několik dnů před Velikonocemi zahalilo do pestrobarevných fáborek a barevných kraslic, které vyrobily děti ze základní a mateřské školy a také děti z družiny.

     Děti ze základní školy a mateřské školy zahájily výzdobu ve středu 1. dubna. V sobotu 4. dubna zdobily děti z družiny a také děti, které přišly v doprovodu svých rodičů. Zdobící akce se nám moc povedla nad hlavami nám svítilo sluníčko a každé z dětí bylo obdarováno čokoládovým vajíčkem.

 

                                                                             Kratochvílová Alena

 

 

 

 

 

Vítání jara

 

     Vynášení Morany, Moreny, Mařeny, smrtky ze vsi a neb vítání jara je starobylý zvyk, kteým se naši předkové loučili se zimou a vítali jaro. V letošním roce  jsme poprvé v naší obci tento zvyk obnovili. Doufám, že se vítání jara stane tradicí.

     Do vítání jara se zapojily děti ze školní družiny s paní vychovatelkou a přišli se podívat i rodiče s dětmi. Moranu jsme vynesli ze vsi a na obecní pláži  zapálili. Všichni jsme poprosili paní zimu, aby se vzdala vlády a předala žezlo jaru. Jaro jsme přivítali jarními písničkami např. Vozilo se na jajaře slunce v zlatém kočáře, Sluníčko, sluníčko popojdi maličko, travička zelená, nebo Zlatá brána otevřená.

     Děti z družiny pro rodiče s dětmi vyrobily papírové kytičky - poslíčky jara.

 

 

                                                                                                Kratochvílová   Alena

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva Komety Brno

 

     Tobíšek Jurik, Klárka Jurdáková, Natálka Sýkorová, Silvinka Sýkorová, Ondrášek Vrška a Karolínka Zelenáková se v sobotu 14.2.2015 zapojili do výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Kometa Brno. Děti výtvarnou soutěž vyhrály a byly pozvány na prohlídku hokejového klubu Komety, která se uskutečnila ve čtvrtek 5.3.2015. Pro děti v 8.00 hod. přijel komeťácký autobus a už se jelo s nadšením do Brna.

     Děti se v Brně setkaly s hráči A týmu. Předaly hráčům své výkresy a k tomu malý dárek, pexeso Pasohlávek. Poté si prohlédly kabiny, vyfotily se s hráči A týmu, prohlédly si hokejovou arénu a sledovaly trénink hráčů. Pro vítěze výtvarné soutěže bylo také připraveno malé pohoštění.

     Poděkovaní patří jak našim šikovným dětem tak i pořadatelům Komety, kteří pro děti připravili příjemně stravené dopoledne.

 

 

                                                                                                  Kratochvílová Alena

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná soutěž - únor 2015

 

     Děti se v sobotu 14.2.2015 zapojily do výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Komete Brno a v pátek 27.2.2015 se zapojily do výtvarné soutěže " Celé Česko čte dětem". 

     Výtvarné projevy dětí byly moc pěkné, tak budeme doufat, že se obrázky zalíbí i porotě. 

 

 

                                                                                                  Kratochvílová Alena

 

 

 

 

 

 

 

Čtenářsko - literární kroužek květen /2014

 

Čtení z pohádkové knihy "  Vodník Čepeček "

Zápis do čtenářských sešitů: Název knihy - Vodník Čepeček, spisovatel - Václav Čtvrtek , ilustrátor - Marcela Walterová, krátký obsah přečtené knihy.

 

Čtení z pohádkové knihy "  Říkání o víle Amálce "

Zápis do čtenářských sešitů: Název knihy - Říkání o víle Amálce, spisovatel - Václav Čtvrtek , ilustrátor - Václav Bedřich, krátký obsah přečtené knihy.

 

Procvičování jazykolamů

Asociační kruh, asociační řetězec k určitým slovům ( např. škola - učitelka, žáci, tabule....)

Luštění tajenky (Jíš to rád ?, Máš to doma ?, Lítá to ?, Jezdí to po silnici ? )

Skládání písmenek do výrazu, který je na obrázku ( strom, loď, opice.....)

 

                                                Kratochvílová Alena

 

 

 

 

 

 

 

Už umím číst, už umím psát 2014

 

      Rok se sešel s rokem a opět přišel čas pozvat naše prvňáčky i s paní učitelkou do knihovny. V průběhu školního roku se děti naučily číst i psát. A komu za to patří poděkování? V první řadě paní učitelce za její trpělivost, díky níž se děti vše naučily. Poděkování patří také rodičům, kteří nabyté vědomosti ze školy doma s dětmi dále rozvíjeli. Ovšem největší poděkování patří prvňáčkům, ti už dnes umí číst i psát a za to jim patří zasloužená odměna.

Proto naše knihovna pokračuje v tradici „ Už umím číst, už umím psát.“

 

Do pamětní knihy byl zapsán školní rok 2013/ 2014

 

Jména žáků první třídy:

  • Helešic Aleš
  • Kadlíčková Alena
  • Masopustová Annemarie
  • Minaříková Eliška
  • Procházková Miroslava
  • Vrška Ondřej
  • Zámečník Šimon

 

Jméno třídní učitelky:

  • Bártová Dagmar

 

      Nejprve se prvňáčci podepsali do pamětní kihy a tím dokázali, že už opravdu umí psát.  Poté  jim paní knihovnice předala  pamětní listy, aby na tento slavnostní den měli hezkou památku. Dále děti dostaly kartičky do knihovny s předplatným na jeden rok.

Došlo také na vyhlášení nejlepšího čtenáře. Tento rok se pani učitelka nemohla rozhodnout, proto vyhlásila dva nejlepší čtenáře.  Nejlepšími čtenáři školního roku 2013/2014 se stali Procházková Miroslava a Zámečník Šimon. Mirečka dostala za odměnu knihu „Pohádky pro malé princezny“ a Šimonek knihu „Dobrodružné pohádky pro kluky“. Nakonec, ale byli obdarování úplně všichni, jak prvňáčci tak i druháčci.

     Po slavnostní části, začala zábava složená ze samých soutěží. Děti byly rozděleny do dvou družstev s kapitány Mirečkou a Šimonkem.  Nejprve děti řešily několik kvízů, potom hrály hru s písmenky a na závěr ukázaly i znalosti z prvouky a matematiky. Vítěz ale může být jen jeden. Zvítězilo družstvo pod vedením  Mirečky.  Ovšem paní knihovnice potěšila sladkou odměnou vítěze i poražené.

      Když už se blížil konec našeho setkání, došlo i na čtení pěkné pohádkové knihy „Zajíček Ouško jde do školy.“

Četli úplně všichni, děti, paní učitelka i paní knihovnice.

 

 

 

Touto cestou bych ráda poděkovala Obci Pasohlávky za finanční příspěvek na tuto akci.

 

 

 

                                                                              Kratochvílová Alena

 

 

 

 

 

 

Po stopách vodníků, hastrmanů a víl

 

      Všichni dobře víme, že naše obec leží na břehu jedné z novomlýnských nádrží, že máme krásný výhled na Pálavské vrchy a že knám jezdí spousta turistů. Ale určitě už všichni neví, že k nám jezdí také vodníci, hastrmani a víly. Nedávno jsem se to dozvěděla od skřítka Knihovníčka, který se kamarádí s pasohlávským vodníkem.  Ale abych pravdu řekla,  vůbec mě to nepřekvapilo.  Zelený mužíček se širokými ústy, zelenými vlasy a vypoulenýma očima, kterému kape voda ze šosů, žije tam kde se nacházi nějaká vodní plocha a u nás té vody máme opravdu hodně.

      Proto jsem se rozhodla, s  dětmi z družiny a paní vychovatelkou, prozkoumat břeh našeho jezera,  jestli  najdeme něco, co by nám potvrdilo, že tu vodníci, hastrmani a víly opravdu byli. Nejprve jsme se šli zeptat pasohlávského vodníka, ale ten jen poulil oči a nic neřekl.  Paní knihovnice si všimla, že na některých stromech u jezera vlají zelené pentličky a řekla: „To by mohla být stopa po vodnících“. Měla pravdu. U každé zelené pentličky byl vzkaz od vodníka, který Pasohlávské jezero navštívil např. vzkaz od Česílka: „O půlnoci jsem s kapry hrál karty“. Další vzkazy byly od Čepečka, Volšovečka, Rákosníčka a víly Amálky.  O víle Amálce a Volšovečkovi i o dalších vodních si děti na břehu jezera četly. Počasí  nám opravdu přálo. Krásné vodnické pohádky , kromě dětí poslouchalo usměvavé sluníčko, ptáčci kteří nám švitořili nad hlavami  a také kapři a cejni v jezeře.

      Nakonec si děti zahrály hru na hastrmany, přenášely v hrníčcích dušičky, skákaly jako žáby, chytaly rybičky a tancovaly jako víly.

 

 

                                                                                    Kratochvílová Alena

 

 

 

 

 

Čtenářsko - literární kroužek duben /2014

 

Čtení z pohádkové knihy "  Heidy a její nové příběhy "

Zápis do čtenářských sešitů: Název knihy - Heidy a její nové příběhy, text a ilustrace Marie-Jodé Mauryová, krátký obsah přečtené knihy.

Procvičování jazykolamů

Tvoření z papíru - venkovní velikonoční výzdoba

Slovní fotbal na koncové slabiky i písmena

Tvoření vět z nahodilých slov

Luštění tajenky ( pranostiky - lednové, únorové, březnové a dubnové )

 

                                                Kratochvílová Alena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slet čarodějnic 2014

 

      Na středu 30. dubna se děti ze základní a mateřské školy moc těšily. Tak jako minulý rok se připravovaly na čarodějnický rej.  Z místního rozhlasu zněly dětské písničky, sluníčko krásně svítilo a ze školičky se vydal průvod malých čarodějů a čarodějek.  U Obecního úřadu na ně čekala čarodějnice babice, která malé čaroděje a čarodějky přivítala a hned je i naučila čarodějnické zaříkadlo (Emele, benele, cukr, kňoura,janta, tranta, pampaďoura……). Než čarodějové zaříkadlo dořekli, přiřítila se další čarodějnice babice. Chtěla odnést zlobivé děti, ale měla smůlu, protože všechny děti v Pasohlávkách jsou hodné.

      Potom došlo na čarodějnické vaření.  Ve velkém čarodějnickém hrnci se vařilo muší oko, kus žabince, trochu medu, kus křenu, hrst přesličky, sůl a tři mušličky. Pak malí čarodějové řekli zaříkadlo „čáry máry kouzlení ať se ta věc promění“ a opravdu, vše se proměnilo ve sladkosti, které babice čarodějnice rozdaly dětem.

      Než se malí čarodějové vydali na čarodějnický rej, tak si s  čarodějnicemi babicemi zahráli hru „ Stará bába čarovala“ a při další hře „Pravá se točí“ si protáhli svá čarodějnická tělíčka.

      Na rozloučenou všem zamávali a zavolali „ Ahoj“ a potom jen zakroužili vzduchem a byli pryč.

 

Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří se přišli podívat před Obecní úřad na vystoupení malých čarodějů a čarodějnic. Především maminkám dětí, které ještě nenavštěvují mateřskou školu, že své ratolesti do programu zapojily.

 

 

                                                                             Kratochvílová Alena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet na Svatý kopeček, aneb netradiční čtení v přírodě

 

V pátek 18. 4. 2014 se děti z čtenářsko – literárního kroužku společně s paní knihovnicí a její dcerou vydaly na výlet do Mikulova. Sraz byl v 9 hodin ráno na autobusové zastávce v Pasohlávkách. Všichni s sebou měli chutné svačiny, pití, dobrou náladu a hlavně svou oblíbenou knihu. Cesta autobusem byla plná očekávání, každý se moc těšil na dobrodružství, která nás čekala.

 

Hned jak jsme dorazili do Mikulova, vydali jsme se společně na jednu z dominant města, na Svatý kopeček, kde nás čekalo hned několik zastávek. Jak známo, na křížové cestě je sedm kapliček, které představují sedm pašijových zastavení. U každé z nich bylo mnoho zajímavých informací, které jsme si přečetli a díky nimž jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Byla to krásná cesta, ale docela nás zmohla, Jakmile jsme vyšli až na vrchol, museli jsme se posilnit výbornými svačinami od našich maminek. A když už jsme odpočívali, rozhodli jsme se zpestřit si tyto chvilky příjemným čtením. Četly holky i kluci a najednou jsme na Svatém kopečku nebyli tak úplně sami, díky našim oblíbeným knihám tam s námi byla i Ema, Heidi a Musa.

 

Po vydatném odpočinku jsme nabrali spoustu nových a sil. To se ví, ihned jsme přemýšleli, kam vyrazíme dále. Naše volba byla jednoznačná, šlo se na zámek. Svatý kopeček jsme seběhli raz dva a už jsme byli ve městě. Nejdříve, jsme se podívali na nádvoří Dietrichsteinské hrobky a potom jsme si dali zmrzlinuJ Bez zmrzliny, by to přece nebyl ten správný výlet. A pak už nás čekal mikulovský zámek. Prošli jsme ho křížem krážem, nevynechali jsme jediný kout.

Ale každý výlet jednou končí a najednou tu byl čas odjezdu. Rozloučili jsme se s Mikulovem a plni nových informací a skvělých zážitků jsme vyrazili zpět do Pasohlávek.

 

 

                                                                                      Kratochvílová Alena

         

 

  

 

 

 

Čtenářsko - literární kroužek březen/2014

 

Čtení z pohádkové knihy " Kuře Napipi a jeho přátelé "

Zápis do čtenářských sešitů: Název Knihy - Kuře Napipi, jméno spisovatele - Ondřej Sekora, krátký obsah přečtené knihy

Procvičování jazykolamů

Písmenková hra

Bingo

Kvíz " Žijete zdravě ?"

Hra se slovy

Hra se slabikami

Hra město, jméno, .......

Slovní fotbal

 

                                                Kratochvílová Alena

 

 

 

 

 

 

Březen měsíc knihy, březen měsíc čtenářů

 

       V úterý 25. března přišli navštívit knihovnu žáci základní školy s paní vychovatelkou Lenkou Žaludkovou. Byli přivítáni skřítkem Knihovníčkem a paní knihovnicí. Společně si všichni povídali o známém spisovateli Ondřeji Sekorovi, který se narodil na Jižní Moravě, přesněji v Brně v Králově Poli.  Pro děti nebyl tento spisovatel nikým neznámým. Však také, kdo by neznal knihy o šikovném mravenečkovi, který se jmenuje Ferda. Mravenec, který si ví rady s každou prací, je s ním legrace, ale také dokáže potrestat hloupost a nespravedlnost. Jeho nelepšími kamarády jsou Beruška a brouk Pytlík.  Samozřejmě i v naší knihovně je několik knížek od Ondřeje Sekory. Děti si nakonec k předčítání vybraly knihu „Mravenci se nedají“. A kdo nechtěl jen poslouchat příběhy Ferdy mravence, mohl si vybrat z několika tematických omalovánek, které dětem připravila paní knihovnice.

       Ve středu 26. března přišli navštívit knihovnu i ti nejmenší, děti z  matřské školky spolu s paní učitelkou Janou Rusňákovou. Všichni byli pozváni na pohádkové čtení. Četlo se z pohádkové knihy od Eduarda Petišky „Bylo jednou loutkové divadlo“. Ale než jsme si začali čist, najednou kde se vzal, tu se vzal, objevil se před dětmi kašpárek, který děti pěkně pozdravil a řekl jim, že bude paní knihovnici pomáhat se čtením. Kašpárek nejen četl, ale i zpíval a dokonce i veršoval.  I děti mu pomáhaly, zazpívaly písničku „Pod naším okýnkem“ a říkaly říkanku „Paci, paci, pacičky“. Nakonec si děti s kašpárkem prohlédly spoustu pohádkových knih, které pro ně byly připraveny.

 

 

                                                      Kratochvílová Alena

 

 

 

 

Čtení v kostele

 

       Naše knihovna se v tomto roce zapojila do kampaně „Celé česko čte dětem“ a rádi bychom pod záštitou této akce propagovali netradiční čtení nejen pro děti.První vlaštovkou, bylo „Čtení s babičkou Jiřinkou“, které se uskutečnilo o jarních prázdninách v místní knihovně Pasohlávky.

       Také v březnu jsme chtěli pokračovat v netradičním čtení. V sobotu 15. března jsme pro veřejnost uspořádali „Netradiční čtení v kostele“. Děti z čtenářsko – literárního kroužku a děti ze základní školy v kostele četly příběhy z dětské bible. Mezi jednotlivými příběhy zazněly krásné básničky z úst malých prvňáčků. Atmosféra byla úžasná, hlas dětí se rozléhal kostelním prostorem a biblické příběhy přímo vybízely posluchače k rozjímání.

       Doufám, že si brzy něco podobného s našimi dětmi zopakujeme.

 

                                                                        Kratochvílová Alena

 

 

 

 

 

 

 

Čtenářsko - literární kroužek únor/ 2014

 

Čtení z pohádkové knihy: " Z deníku kocoura Modroočka"

Zápis do čtenářských sešitů: Název knihy - Z deníku kocoura Modroočka, jméno spisovatele - Josef Kolář, jméno ilustrátora - Helena Zmatlíková, krátký obsah přečtené knihy

Procvičování jazykolamů

Práce s papírem - lodičky, čepice

Výtvarná soutěž " Plakát Celé Česko čte dětem 2014"

Doplňování tajenky

Hra město, jméno .......

 

 

                                               Kratochvílová Alena

 

 

 

 

Babička Jiřinka o jarních prázdninách v knihovně

 

              Ve čtvrtek 20. února přišla do knihovny babička Jiřinka, aby dětem přečetla pohádku „Dobrodružství s myškami“.  Při čtení, děti nejen poslouchaly, ale také zaměstnávaly své ruce vybarvováním omalovánek malých myšáků. Když babička Jiřinka pohádku dočetla, povídali jsme si s dětmi o přečtené pohádce. Ovšem děti jen neposlouchaly, pustily se i do samotného čtení a byly moc šikovné. Nejvíce nás překvapila Alenka Kadlíčková, která chodí teprve do první třídy.

                Čtení s babičkou Jiřinkou je první vlaštovkou netradičního čtení v knihovně. Naše knihovna se tímto zapojila do kampaně „Celé Česko čte dětem“.  Kampaň je zaměřena na netradiční a pravidelné čtení. Motto kampaně zní „Čtěte dětem 20 minut denně. Každý den!“.  Tímto heslem se v knihovně řídit nemůžeme, ale je možné uskutečnit čtení netradiční formou, které zaujme nejednoho čtenáře.

 

                                                              Kratochvílová Alena

 

 

 

  

 

 

Celostání výtvarná soutěž " Plakát celé Česko čte dětem 2014"

 

      Knihovna se  zapojila do celostátní výtvarné soutěže „ Plakát celé Česko čte dětem 2014.“ Děti z družiny a z čtenářsko  - literárního kroužku nakreslily pěkné obrázky, které se do zoutěže zaslaly.

Teď budeme netrpělivě čekat, jestli se některý obrázek od našich dětí bude líbit porotě.

  

                                                                                          Kratochvílová Alena