Naposledy aktualizováno: 05.12.2023 16:07:24
Na úvodní stranu

Místní knihovna

Česko čte dětem( http://www.celeceskoctedetem.cz )
knihovna Břeclav( http://www.knihovna-bv.cz )
Moravská zemská knihovna( http://www.mzk.cz )
Národní knihovna České republiky( http://www.nkp.cz )
on line katalog výměnného fondu( http://http://www.knihovna-bv.cz/clav_region.html )
Ptejte se knihovny( http://www.ptejteseknihovny.cz )
Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí( http://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/ctenarska-gramotnost )
SDRUK - Sdružení knihoven ČR( http://www.sdruk.cz )
SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků( http://www.skipcr.cz )
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové( http://www.svkhk.cz )